logo Facebook
i slova jsou činy

Rada ČRo má v odpovědi místopředsedovi volebního výboru nesrovnalosti

06. listopadu 2019 05:00 / autor: Jan Mrzena

V půlce října se v Debatním klubu objevil bývalý novinář Jiří Fencl. Tvrdil, že je poradcem generálního ředitele Českého rozhlasu René Zavorala. Tehdy ředitel komunikace ČRo Jiří Hošna tvrzení odmítl, avšak spolupráci rozhlasu s Fenclem potvrdil. Místopředseda volebního výboru Poslanecké sněmovny Tomáš Martínek (Piráti) si chtěl v této věci udělat jasno, požádal proto Radu Českého rozhlasu dopisem o „informace ohledně působení Jiřího Fencla pro Český Rozhlas. Zajímá mne, co konkrétně dělá a jak je honorován. Případně prosím zaslat materiály, které pro Český Rozhlas již zpracoval. Stejně tak prosím doložit přesnou částku, kterou mu rozhlas letos a minulý rok vyplatil.“

Předsedkyně Hana Dohnálková se ztotožnila s vyjádřením vedení Českého rozhlasu a uvedla, že vyjádření rada „chápe jako zřetelné a dostačující“. V dopise píše, že Jiří Fencl pracuje v Českém rozhlase na základě DPČ uzavřené od 1. 9. 2018 do 31. 12. 2019 při Analytickém a výzkumném oddělení. Zabývá se analyzováním rozhlasového trhu a monitoringem konkurenčního prostředí. „Jiří Fencl není a nikdy nebyl poradcem generálního ředitele ČRo. Jiřímu Fenclovi zadává pracovní úkoly vedoucí Analytického a výzkumného oddělení a jemu také pan Fencl svou práci odevzdává. Výstupy práce pana Fencla jsou jednak ústní povahy, jednak povahy písemné. Většina úkolů, které pan Fencl dosud vypracovával, byla povahy „ad hoc“ a zároveň také byla součástí kompilovaných výstupů, na kterých se podílelo více analytických pracovníků. Český rozhlas dílčí výstupy práce jednotlivých pracovníků neuchovává a nemá také žádnou povinnost podobné materiály archivovat. Český rozhlas se od soukromých názorů pana Fencla, které prezentoval na externí sociální síti, velmi jasně a striktně distancoval. S panem Fenclem byl rovněž veden interní pohovor, aby se příště již nevydával za někoho, kým není. Soukromé názory pana Fencla nijak nezasahují do vysílání ČRo. A pokud něco má být hodnoceno měřítky zákona o ČRo a Kodexem ČRo, je to právě vysílání Českého rozhlasu. Platové podmínky svých zaměstnanců není ČRo oprávněn sdělit bez souhlasu dotyčných pracovníků. Mzdy jsou považovány za citlivý osobní údaj,“ píše dále v dopise Tomáši Martínkovi předsedkyně rozhlasové rady Hana Dohnálková.

Na působení Jiřího Fencla však upozornil Adam Kotrbatý už v únoru 2018 na Info.cz v článku https://www.info.cz/strategie/nejen-kotrba-kolem-rozhlasu-se-hemzi-lide-se-slabosti-pro-dezinformacni-weby-24593.html

Už tehdy měl na starosti „analyzování rozhlasového trhu a monitoring konkurenčního prostředí“. V prvním pololetí 2017 Jiří Fencl neúspěšně kandidoval do Rady Českého rozhlasu. Krátce poté však pro rozhlas začal pracovat.

Nechci být zbytečný detailista, ale odpověď předsedkyně Rady Českého rozhlasu uvádí minimálně jednu nepravdu. Jiří Fencl nepracuje pro Český rozhlas až od září 2018, ale poněkud déle. Hana Dohnálková by se neměla automaticky ztotožňovat s tím, co dostane na stůl a hned to „považovat za zřetelné a dostačující“. Dopis v některých částech také dost mlží, například v pasáži, která popisuje, co Jiří Fencl pro Český rozhlas vlastně dělá.

Asi šlo především o nedůslednost. Dohody, na kterou pracuje Jiří Fencl, patrně uzavírá Český rozhlas na dobu určitou a podle potřeby je obnovuje. Tak dobrá. Ovšem odpověď na dopis místopředsedovi volebního výboru, tedy výboru, kterému se za Poslaneckou sněmovnu rada ze své činnosti zodpovídá, by neměla obsahovat chyby žádné. Znevěrohodňuje to nejen její činnost, ale především schopnosti vyžádat si od Českého rozhlasu dostatečné podklady pro svou činnost. U kontrolního orgánu by mělo platit dvojnásob to otřepané – důvěřuj, ale prověřuj. A Rada Českého rozhlasu by neměla opakovaně zavdávat příčiny ke spekulacím o kvalitě své vlastní práce.